Ellis de Wildt, aangenaam!

Wat ben ik ongelooflijk blij dat ik op mijn 37e ben begonnen met de studie mesologie. Want ik vind het een prachtvak om kinderen te ondersteunen bij het vinden van een oplossing voor hun chronische klachten. Verschillende invalshoeken gebruiken om de échte oorzaak van de klachten in kaart te brengen en het zelfherstellend vermogen van een kind te stimuleren. Het elke keer opnieuw leggen van de individuele puzzel. Deze aspecten maken het vak mesologie zo boeiend voor mij.

Mijn stap naar mesologie was een grote verandering, gezien mijn bedrijfskundige achtergrond. Voor die tijd heb ik mij uitstekend vermaakt met allerlei bedrijfskundige uitdagingen: van marketeer bij KPN Mobiel tot eigen ondernemer van twee bedrijven, eerst HomeRun (gemaksdiensten) en daarna heb ik samen met mijn man Martijn HR-adviesbureau Qidos opgezet.

Na een studie van vijf intensieve jaren heb ik sinds 2016 een eigen praktijk in Doorn, waar ik met veel passie en plezier kinderen behandel. Mijn toekomstdroom is om een nieuw integraal zorgconcept in Nederland op te zetten, gericht op kinderen met chronische aandoeningen waarbij de reguliere geneeskunde en complementaire geneeskunde goed samenwerken. Dat wordt een mooie combi van mijn bedrijfskundige en medische interesses!

Autisme en ADHD als specialisatie

Twee jaar geleden maakte ik in mijn praktijk kennis met een vierjarig jongetje, laten we hem Nout noemen. Nout zit op speciaal onderwijs vanwege een achterstand in zijn ontwikkeling, met name zijn taal- en spraakontwikkeling liepen achter. Ook had hij last van tics en plaste hij regelmatig in zijn broek. Zijn moeder had een afspraak voor hem gemaakt in verband met zijn eczeem, waar hij al sinds zijn geboorte last van had. Het eczeem was binnen 8 weken na de start van de behandeling over door het elimineren van lactose uit zijn voeding en het herstellen van zijn darmflora.

In de zoektocht naar de oorzaak van zijn klachten heb ik daarnaast ook gekeken naar een mogelijke verstoring als gevolg van zijn vaccinaties. Het bleek dat de vaccinaties enorm stoorden op zijn zenuwstelsel, niet zozeer de vaccinaties zelf maar juist de hulpstof aluminium. Als (destijds) beginnend mesoloog heb ik vervolgens advies ingewonnen bij een ervaren collega. Bij haar heb ik mijn vermoeden getoetst of de ontwikkelachterstand van Nout hiermee mogelijk te maken zou kunnen hebben. Ik merkte een soort opgewonden nieuwsgierigheid en verbijstering bij mijzelf: het zou toch niet waar zijn?! Vervolgens heb ik Nout behandeld voor deze aluminiumbelasting. Met als gevolg dat Nout nauwelijks nog tics heeft, een enorme sprong in zijn ontwikkeling heeft gemaakt en dat zijn taal- en spreekvaardigheid enorm vooruit zijn gegaan. Ook plast hij niet meer in zijn broek. Zowel zijn ouders als ook zijn juf en GGZ-arts hebben een enorme sprong in zijn ontwikkeling geconstateerd. Ik ben er nog altijd dankbaar voor dat ik Nout heb mogen behandelen.

Begin 2018, ruim 1,5 jaar later, stuitte ik op internet op een filmpje van professor Christopher Exley, PhD Ecotoxicologie van aluminium aan de Keele Universiteit in Engeland. In dit filmpje vertelt Exley over zijn bevindingen ten aanzien van het aluminiumgehalte in hersenweefsel bij overleden personen met de diagnose autisme; het gehalte aan aluminium in het hersenweefsel van deze personen bleek extreem hoog te zijn. Zijn verhaal intrigeerde me enorm en riep bij mij de vraag op wat er nu eigenlijk precies bekend is op het gebied van de mogelijke relatie tussen autisme en aluminium. En vooral de vervolgvraag heeft mij sindsdien niet losgelaten: als het klopt dat een bepaald percentage van de kinderen met autisme inderdaad een aluminiumbelasting heeft, welke mogelijkheden biedt een mesologische behandeling van deze aluminiumbelasting op het gebied van het verminderen van autistische gedragskenmerken?

Over dit onderwerp heb ik in 2018 mijn afstudeerscriptie geschreven. Ook heb ik toen besloten om mij te gaan specialiseren in het behandelen van kinderen met autismespectrumstoornissen (ASS), ADHD en overige aandoeningen op het gebied van groei en ontwikkeling van kinderen. Ik hoop van harte dat ik vanuit mijn holistische kijk op het menselijk lichaam nieuwe invalshoeken kan bieden voor de behandeling van deze groepen kinderen.

Holistisch Kinderen en jongeren met ASS (o.a. autisme)
ondersteun ik vanuit een holistisch perspectief.
Volwassenen I.v.m. mijn specialisatie ASS heb ik voor
volwassenen een patiëntenstop