Nout

Een aantal jaren geleden maakte ik in mijn praktijk kennis met een vierjarig jongetje, laten we hem Nout noemen. Nout zat op speciaal onderwijs vanwege een achterstand in zijn ontwikkeling; met name zijn taal- en spraakontwikkeling liepen achter. Ook had hij last van tics en plaste hij regelmatig in zijn broek. Zijn moeder had een afspraak voor hem gemaakt in verband met zijn eczeem, waar hij al sinds zijn geboorte last van had. Het eczeem was binnen 8 weken na de start van de behandeling over door het elimineren van lactose uit zijn voeding en het herstellen van zijn darmflora.
Naast de darmflora en zijn voeding heb ik in de zoektocht naar de oorzaak van zijn klachten ook gekeken andere mogelijke verstoringen. Ik stuitte op een aluminiumbelasting. Dit stoorde op zijn zenuwstelsel. Aluminium zit onder andere in deodorant en vaccins. De vraag die ik mij stelde was: zou de ontwikkelachterstand van Nout mogelijk te maken kunnen hebben met de aluminiumbelasting? Ik merkte een soort opgewonden verbijstering bij mijzelf: het zou toch niet waar zijn?! Vervolgens heb ik Nout mesologisch behandeld voor deze aluminiumbelasting, onder met homeopathie. Met als gevolg dat Nout beduidend minder tics heeft en een grote sprong in zijn ontwikkeling heeft gemaakt. Zijn taal- en spreekvaardigheid zijn enorm vooruit gegaan. Ook plast hij niet meer in zijn broek. Zijn ouders gaven destijds aan dat ze nog niet eerder zo’n enorme ontwikkelsprong bij Nout hebben meegemaakt. Ook zijn juf en GGZ-arts hebben een duidelijke vooruitgang ervaren. Inmiddels zit Nout op een reguliere basisschool. Ik ben er nog altijd dankbaar voor dat ik Nout heb mogen behandelen.

Aluminium en autisme

Begin 2018, ruim 1,5 jaar later, stuitte ik op internet op een filmpje van professor Christopher Exley, PhD Ecotoxicologie van aluminium aan de Keele Universiteit in Engeland. In dit filmpje vertelt Exley over zijn bevindingen ten aanzien van het aluminiumgehalte in hersenweefsel bij overleden personen met de diagnose autisme. Het gehalte aan aluminium in het hersenweefsel van deze personen bleek extreem hoog te zijn. Zijn verhaal intrigeerde me enorm. Het riep bij mij de vraag op wat er nu eigenlijk precies bekend is op het gebied van de mogelijke relatie tussen autisme en aluminium. En vooral de vervolgvraag heeft mij sindsdien niet losgelaten: als het klopt dat een bepaald percentage van de kinderen met autisme inderdaad een aluminiumbelasting heeft, welke mogelijkheden biedt een mesologische behandeling van deze aluminiumbelasting op het gebied van het verminderen van autistische gedragskenmerken? Deze vraag is de basis geweest voor mijn afstudeerscriptie aan de Academie voor Mesologie in 2018. Voor mijn scriptie heb ik onderzoek gedaan naar de wetenschappelijke inzichten op het gebied van de relatie tussen autisme en aluminiumbelasting.

Behandeling & onderzoek

Ik wil graag bijdragen aan de behandeling en ondersteuning van kinderen met Autisme Spectrumstoornissen, en aanverwante ontwikkelachterstanden. Niet alleen aluminium, maar ook andere toxines, voeding, een verstoorde darmflora, de mineraalhuishouding en de neurocommunicatie kunnen mijns inziens nieuwe perspectieven bieden voor het holistisch behandelen van kinderen met ASS en aanverwante ontwikkelingsstoornissen. Wil ik daarmee zeggen dat autisme te genezen is met behulp van mesologie? Nee, maar ik ben voorzichtig positief dat autistische gedragskenmerken kunnen verminderen door het kind te behandelen vanuit deze invalshoeken. Als vervolg op mijn afstudeerscriptie ben ik dan ook bezig om een praktijkonderzoek op te zetten: welke effecten kunnen worden gerealiseerd bij kinderen met ASS vanuit het holistische gedachtengoed van de mesologie? Kinderen met ASS die voor een behandeling in mijn praktijk komen, kunnen deelnemen aan dit onderzoek. Naast de reguliere mesologische consulten kan je rekenen op extra’s, zoals extra analyse en begeleiding:

  • Een gratis intake-gesprek met jou/jullie als ouder(s) waarin we tijd nemen om de situatie van je kind goed door te spreken (denk aan ontwikkeling, gedrag, voeding, eigenschappen, etc.). Ook zullen we bespreken op welke manier je kind zal reageren op het mesologisch onderzoek en hoe we hem/haar hierop zo goed mogelijk kunnen voorbereiden.
  • Een uitgebreid mesologisch onderzoek tijdens de consulten waarin de diverse invalshoeken voor behandeling worden onderzocht. Uiteraard wordt dit gedaan binnen de mogelijkheden (qua prikkels, aandacht, etc.) die je kind hiervoor heeft.
  • Gratis telefonisch overleg tussen de consulten door, daar waar nodig.
  • Door gebruik te maken van vragenlijsten wordt de voortgang van alle kinderen in het onderzoekstraject bijgehouden. De onderzoeksresultaten en leerervaringen bij andere kinderen worden uiteraard in dienst gesteld van het optimaliseren van de behandeling van jouw kind.

De kosten voor de mesologische consulten (van gemiddeld 1,5 uur) bedragen € 95,00. Hiervoor ontvang je bovenstaande extra’s en investeer ik eigen tijd door extra analyse en ondersteuning. Afhankelijk van je zorgverzekeraar wordt een deel van dit bedrag vergoed. In het begin vinden de afspraken meestal plaats om de 4 tot 6 weken. Later wordt dit over het algemeen één consult per 2 tot 3 maanden.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Bel gerust: 0343 – 21 80 03.