Autisme en mesologie

Autisme en mesologie, misschien niet meteen een combinatie die logisch lijkt. Autisme is toch genetisch? Waarschijnlijk zijn genen inderdaad één van de factoren die een rol spelen bij autisme. Maar de grote stijging in de laatste decennia van het aantal kinderen met autisme, roept de vraag op welke rol omgevingsfactoren in de ontwikkeling van autisme spelen. Wetenschappers hebben aangetoond dat de stijging van autisme niet alleen kan worden verklaard vanuit de genetische ontwikkeling van de mens. Autisme (ASS) wordt dan ook in toenemende mate beschouwd als een syndroom met een complex samenspel van verschillende oorzaken, waarbij zowel genetische als omgevingsfactoren een rol spelen. Genetisch gezien kan een kind dus aanleg hebben om autisme te ontwikkelen. Het hangt mede af van de omgevingsfactoren of deze genetische aanleg daadwerkelijk tot uiting komt. Het wel of niet ontwikkelen van autisme kan dus een combinatie zijn van ‘nature’ (genen) en ‘nurture’ (omgeving).

Omgevingsfactoren

De laatste jaren wordt er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de omgevingsfactoren die een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van autisme. Zo is onderzocht dat een vitamine D tekort bij de moeder tijdens de zwangerschap een rol kan spelen bij het ontstaan van autisme. Ook zijn er onderzoeken beschikbaar waarin de rol van aluminium als toxische stof bestudeerd is in relatie tot autisme. Over dit onderwerp heb ik mijn afstudeerscriptie voor de Academie voor Mesologie geschreven. Aluminium zit als hulpstof onder andere in vaccinaties. Wil ik daarmee zeggen dat vaccinaties autisme veroorzaken? Nee, dat ligt wat genuanceerder. Maar als een kind genetisch gezien aanleg heeft om autisme te ontwikkelen, én door een verminderd immuunsysteem de vaccinatie niet goed kan verwerken, dan is dat misschien wel een opeenstapeling waarop de genetische aanleg daadwerkelijk tot uiting komt. En als je de aluminiumbelasting dan mesologisch behandelt? Zou dat een vermindering van autistische gedragskenmerken kunnen bewerkstelligen?

Nieuwe invalshoeken

Wat gebeurt er als je de systemen die in het systeem verantwoordelijk zijn voor de afvoer van toxische stoffen gaat optimaliseren? Welke invloed heeft voeding en de darmflora? Circa 90% van de kinderen met ASS heeft immers darmklachten, zoals darminfecties en/of een ‘leaky gut’. Wetenschappers hebben onderzocht dat de darmflora afwijkt bij mensen met autisme. Er zijn veel nieuwe studies geweest die aangeven dat herstel van de darmflora – met een goede balans van darmbacteriën met veel biodiversiteit – een aantal van de gedragssymptomen en kenmerken van autisme kan doen afnemen.

Holistische kijk

Kortom, hoe kan je vanuit het holistische gedachtengoed van de mesologie kinderen met ASS behandelen op het gebied van toxines, verstoorde darmflora, optimaliseren van neurocommunicatie, etc.? En in welke mate verminderen hiermee de autistische gedragskenmerken, die voor kinderen beperkend kunnen werken? Dat is een vraag die mij enorm intrigeert en waar ik vanuit mijn passie graag antwoord op probeer te vinden voor elk individueel kind. Vanzelfsprekend kan ik dat niet zonder jullie betrokkenheid en ervaring met jullie zoon of dochter.

Wil je meer informatie over de behandelmogelijkheden voor je kind, en deelnemen aan mijn praktijkonderzoek? Klik dan hier.

Vanuit deze holistische kijk behandel ik ook kinderen met ADHD, ADD, concentratieproblemen, etc.