Bel: 0343 – 21 80 03

Wil je een afspraak maken of wil je graag eerst meer informatie? Telefonisch is mijn praktijk bereikbaar van maandag t/m vrijdag. Vanaf 8.30 uur tot 17.00 uur.


E-mail: welkom@praktijkellis.nl

Contact via mail kan ook. Stuur mij een e-mail met je gegevens en je vraag en eventueel het tijdstip waarop je contact wil hebben. Dan probeer ik je terug te bellen of je vraag via mail te beantwoorden.

Hoe lang duurt een behandeling?


Een consult duurt 1 tot 1,5 uur. Je kind wordt zeer uitvoerig onderzocht op gebied van voeding, vitaminen & mineralen en het functioneren van een groot aantal orgaansystemen. Het aantal behandelingen is sterk afhankelijk van de klachten; vaak zijn na het eerste of tweede consult al de eerste (kleine) verbeteringen te verwachten. Verder streef ik ernaar om in totaal 3 tot 5 behandelingen tot merkbaar resultaat te komen.

Vervolgafspraken vinden vaak plaats na 6 tot 8 weken (afhankelijk van de klacht). Later in het traject zit er vaak een periode van 3 maanden tussen de afspraken.

Wat kost een consult?


De kosten voor een consult bedragen € 95,00.

Soms is het nodig om het eerste consult op te splitsen in twee afspraken, die kort na elkaar plaatsvinden. Bijvoorbeeld als ik na het onderzoek een aantal dingen wil uitzoeken voordat ik het behandelplan vaststel. Dan is het handig om binnen een week na de eerste afspraak een korte terugkomafspraak (van een half uurtje) in te plannen, waarin ik nog een aantal extra zaken uit kan testen. De kosten voor deze terugkomafspraak bedragen € 35,00.

Ook kan het zo zijn dat we in onderling overleg bepalen dat we eerst een intakegesprek plannen, zonder dat je zoon/dochter hierbij aanwezig is. En dat we daarna het eerste consult met je zoon/dochter inplannen. Bijvoorbeeld ingeval van autisme of aanverwante ontwikkelstoornissen kan dit als prettig worden ervaren.

Je verzekeraar helpt mee
Zorgverzekeraars vergoeden een mesologisch consult geheel of gedeeltelijk uit het aanvullende pakket. Informeer bij je zorgverzekeraar welke vergoeding voor jou geldt.

Adres


Het adres van mijn praktijk is: Wilhelminaweg 10, 3941 DG in Doorn

Holistisch Kinderen en jongeren met ASS (o.a. autisme)
ondersteun ik vanuit een holistisch perspectief.
Volwassenen I.v.m. mijn specialisatie ASS heb ik voor
volwassenen een patiëntenstop

Privacy


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Ik doe mijn best om de privacy van je kind te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

• zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens,
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens

Wil je mijn volledige privacy-beleid lezen, kijk dan hier.

De beroepsvereniging Mesologie


Mesologie is een beschermd beroep. Een mesoloog dient volgens strakke richtlijnen praktijk uit te oefenen, zich te houden aan de gedragscode van de beroepsgroep en zich regelmatig bij te laten scholen.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Mesologie (NVVM). Dit is de beroepsvereniging voor mesologen. De NVVM houdt onder andere toezicht op de kwaliteit van het vak mesologie zoals dat door haar leden wordt uitgeoefend. De NVVM verzorgt bij- en nascholing. Ook speelt de NVVM, samen met het Nederlands Register voor Mesologie (NRM), een belangrijke rol bij het tuchtrecht en de klachtenprocedure.

Heb je een klacht over mij als mesoloog of ben je niet tevreden over de consulten/behandelingen? Ik bespreek dat graag, zodat we samen kunnen kijken of we tot een oplossing kunnen komen. Mochten we er samen niet uit komen, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het RM: de heer W. Schutte (via info@mesologen.nl). De klachtenfunctionaris kan bemiddelen met het doel een oplossing te vinden, of je helpen om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie (wanneer bemiddeling niet voldoende resultaat heeft gehad).

Ellis is een handelsnaam van Integrale Geneeskunde Doorn v.o.f (geregistreerd bij de KvK onder nummer 60032529)